บริษัทรักษาความปลอดภัย สยามพัทยา การ์ด จำกัด
ศูนย์ฝึกอบรม พนักงานรักษาความปลอดภัย สยามบูรพา
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยาม พัทยา การ์ด จำกัด เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลา 15 ปี
ให้บริการโดยผู้มีประสบการณ์งานบริการรักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี
เพื่อรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ ในชีวิต และทรัพย์สินของท่านให้มีความปลอดภัย
และลดยอดสูญเสียรวมถึงการรักษาผลประโยชน์ให้กับ “ผู้ว่าจ้าง”
Image

บริการของเรา

Image

พนักงานรักษาความปลอดภัย


พนักงานรักษาความปลอดภัยของเราได้รับการฝึกและอบรมตามมาตรฐานสากล พร้อมให้บริการรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่ประกอบการทุกองค์กร

เรียนรู้เพิ่มเติม
Image

หน่วยอารักขาบุคคลสำคัญ


บุคคลวีไอพี ไม่ว่าจะเป็น นักการเมือง นักธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดารานักแสดง และบุคคลสำคัญอื่นๆ หน่วยอารักขาของเราได้รับการฝึกฝนขั้นสูง เพื่อทำให้บุคคลวีไอพีปลอดภัย

เรียนรู้เพิ่มเติม
Image

ศูนย์ฝึกอบรม


ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย สยามบูรพา เป็นสถาบันที่ฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัยให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ และได้รับใบอนุญาติการเป็น รปภ. อย่างถูกกฎหมาย

เรียนรู้เพิ่มเติม
Image
บริการรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป
Image
Image
พนักงาน
ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทุกคน
Image
อบรมประจำปี
Image
ทดสอบร่างกาย
Image

ฝึกวินัย

Image

เน้นย้ำกฎระเบียบ

เราใช้พนักงาน
คนไทยเท่านั้น
Image

ทำไมต้องเลือก S.P.G.


  • ประสบการณ์กว่า 15 ปี
  • ให้บริการทั่วประเทศ
  • บริหารจัดการโดยผู้จัดการที่มีประสบการณ์
  • มีสายตรวจพร้อมเข้าระงับเหตุตลอดเวลา
  • สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อมีปัญหา
Image
Image
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย


ทะเบียนเลขที่ ชบ.๒๖๐๐๐๗๓
Image
หนังสือรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษา
ความปลอดภัย

ทะเบียนเลขที่ กท.๙๖๒๐๐๖๘
Image

Image

ตัวอย่างลูกค้าของเราSlide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide

บริการ “รักษาความปลอดภัย”
ที่ครบวงจรที่สุด เลือกเรา บริษัท สยามพัทยา การ์ด จำกัด